Hulda på huk i kaninstallet med kaninunge

Satinangora, det lenaste man kan hitta?

Våren 2023 flyttade Luska, Sander och Runa in på gården. Tre kaniner av rasen satinangora. Det visade sig var te härligt snälla och lugna nya vänner här på torpet. De producerar den lenaste och mjukaste fibern man kan tänka sig.

Satinangoran har ytterligare lite finare fibrer än övriga angorakaniner och deras päls har en särskild förmåga att lyfta fram färg så att den ser satinliknande ut.

 

Angoraull

Angoraull värmer sju gånger bättre än fårull och fungerar utmärkt till hudnära plagg. En angorakanin måste klippas var tredje till sjätte månad lite beroende på sort eftersom pälsen växer kontinuerligt som hos får och angoragetter. 

I Sverige är det förbjudet att rycka bort päls vilket görs på andra platser i världen. Därför ska du kolla ursprunget på angoraullen innan du köper så att inga djur har behövt lida.

När Hulda klipper kaninerna tar hon det lugnt och samarbetar med kaninen så att det blir en trevlig stund för alla. Hon klipper med en lite klippmaskin eller med sax utifrån vad som fungerar bäst.

Angorakanin som blivit klippt till hälften

Hur våra kaniner har det

Våra kaniner bor i väl tilltagna burar i vår ladugård. Där har de det svalt och skönt på sommaren och inte för kallt på vintern.  Burarna är gjorda så att det är lätt för oss att gå in till dem och vi sitter gärna hos dem och umgås. När vädret tillåter har vi rasthagar ute som de får turas om att vara i. Angorakaninens päls kan tova sig vid blött väder.