Konst och Formgivning

Hulda har skapat så länge hon kan minnas. Redan som barn ”lånade” hon sin pappas oljefärger och målade stora målningar på golvet i sitt rum. 2006 startade hon eget inom grafisk formgivning och hemsidor och detta kombinerar hon gärna med hantverk och konstnärligt uttryck.

Jag är en samlare. Inte på saker utan på mänskligt beteende. Detta manifesterar sig, processat av mitt något atypiska sinne, i det media som känns rätt för det jag vill uttrycka. Oavsett teknik är uttrycket, eller snarare intrycket, alltid det centrala.

Efter uppväxten i Hestra i Småland flyttade jag till norra Norrland. Jag uttryckte mig då i målningar och foto- och videokonst. Men livet förändrades och jag tappade bort förmågan att uttrycka mig konstnärligt i många år.

Till slut hittade jag ett nytt konstnärligt formspråk i den digitala världen och mitt nya uttryckssätt blev uppskattat. Men längtan efter att arbeta med händerna och på riktigt känna färg och form fanns kvar. Nu har jag hittat till Ulricehamn och den lilla gården Hallstenstorpet där ännu ett uttrycksätt har vuxit fram i form av ullhantverk. Den jordnära ullen och den digitala konsten, den ultimata kombinationen!

Besök Huldas hemsida huldasandelin.se

Du kan även se och köpa en del av verken här på Hallstenstorpet

Konst i butiken